REFERENTIES

1. Only Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contact lenses offer a complete moisture + comfort system with Advanced MoistureSeal® and ComfortFeel Technologies plus a complete design of high Dk/t, low modulus, UV blocking and High Definition™ Optics. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contact lenses deliver health through its complete system working together to support a healthy ocular environment, the inclusion of eye health ingredients which are retained over 16 hours and the highallowance of oxygen permeability (Dk/t=134). © 2021 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated. Andere product-/merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. V.U.: Bausch Netherlands B.V. Koolhovenlaan 110, 1119 NH Schiphol. 26928

Juridische kennisgeving

Bausch + Lomb onderhoudt deze website voor doeleinden van informatie, educatie en communicatie. Deze website is uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van België. Niets op deze website mag worden opgevat als promotie of werving voor een product of voor het gebruik van een product op een specifieke manier die niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar de gebruiker zich bevindt.

Voor uw toegang tot en het gebruik van deze website geldt het volgende:

(1) Deze website is ontwikkeld om algemene informatie te verstrekken over oogzorg en Bausch + Lomb producten. Het is niet bedoeld om medisch advies te geven. Consumenten en patiënten dienen altijd contact op te nemen met een oogarts of contactlensspecialist voor advies over de behandeling van een specifieke aandoening of voor een andere specifieke behoefte.

(2) Bausch + Lomb’s doelstelling is  ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen af (expliciet of impliciet) met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van deze informatie. Bausch + Lomb is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen van enige informatie op deze website, of uit uw onvermogen om de website te openen. Bausch + Lomb aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan u, uw computer of andere persoonlijke eigendommen met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van uw toegang tot onze website of van het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio, of andere items van de website.

(3) Sommige links op deze website kunnen leiden naar websites die niet onder controle staan van Bausch + Lomb. Bij een bezoek aan een van deze websites verlaat u de Bausch + Lomb website en Bausch + Lomb aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal of enige website die niet onder controle staat van Bausch + Lomb. Externe sites worden niet onderschreven door Bausch + Lomb en Bausch + Lomb geeft geen verklaring of garantie af met betrekking tot de inhoud van welke externe website dan ook.

(4) Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig wordt geacht, nietig of om enige reden onuitvoerbaar, wordt die bepaling als nietig beschouwd maar doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

(5) Deze website is bedoeld als een service voor de bezoekers. Bausch + Lomb behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen op ieder moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan wie dan ook.

(6) Zie ons Internet privacybeleid voor meer informatie over hoe wij informatie die is verzameld of ontvangen via deze website, verzamelen en gebruiken

(7) INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle merknamen, tekens, slogans, logo's, service merken en handelsmerken, al dan niet verschijnend in cursief, vet en/of in grote letters, met of zonder de handelsmerk symbolen, zijn eigendom van of in licentie bij Bausch + Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen, en zijn beschermd tegen reproductie, imitatie, verdunning of verwarring of misleidend gebruik onder nationale en internationale handelsmerk- en auteursrechtwetten. Elk ongeautoriseerd gebruik van de inhoud of handelsmerken of enig materiaal kan in strijd zijn met Amerikaanse en/of internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, oneerlijke concurrentie, misleidende reclame, privacy en andere wetten en kan inbreuk maken op de rechten van Bausch + Lomb Incorporated. Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan resulteren in uw persoonlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dit geldt voor de gehele inhoud van de website, die valt onder het auteursrecht en wordt beschermd als een collectief werk.

(a) Reproductie van afbeeldingen en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal. Zoals bij elke afbeelding, geeft het bezit van een kopie van een gedigitaliseerd beeld geen onbeperkte rechten om het te gebruiken. Het auteursrecht van een afbeelding is over het algemeen eigendom van de fotograaf en alleen de rechthebbende, of de wettelijke vertegenwoordiger van de eigenaar, kan toestemming verlenen om de afbeelding te kopiëren, te distribueren of openbaar weer te geven.

(b) Het is verboden foto’s te reproduceren die zijn genomen door een professionele fotograaf of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

(c) Gebruik van informatie van deze website. De auteursrechten van de afbeeldingen en ander materiaal op deze website zijn eigendom van Bausch + Lomb of van de individuele fotografen die toestemming hebben verleend voor het gebruik ervan op deze website.

(d) Het gebruik van andere afbeeldingen en informatie. Andere afbeeldingen en informatie kunnen worden gedownload, herdrukt en gereproduceerd voor niet-commerciële, private doeleinden. Andere afbeeldingen en informatie mogen niet worden gemanipuleerd of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bausch + Lomb of de fotograaf.

Deze website kan intellectueel eigendom van derden bevatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot promotie- en zakenpartners, licentiegevers, licentienemers, sponsors en adverteerders. De productnamen/merknamen van derden zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Online Beratung - form

Online Beratung - page