Chemische brandwonden

Chemische brandwonden kunnen ontstaan wanneer het oog in contact komt met een vaste, vloeibare of vluchtige chemische stof. De ernst van de verbranding is afhankelijk van de chemische stof en de hoeveelheid die in contact is gekomen met het oog. Gelukkig is de overgrote meerderheid van de brandwonden te behandelen en ze veroorzaken slechts tijdelijke ongemak. Chemische brandwonden aan de ogen worden onderverdeeld in drie categorieën, op basis van de zuurgraad of het alkalisch niveau, gemeten in pH. De pH-schaal loopt van 0-14 en geeft aan hoe zuur of basisch een stof is. Een pH van 7 is neutraal; de pH-waarde van gezonde tranen is 7,5. Een pH lager dan 7 is zuur terwijl een pH groter dan 7 basisch is. De drie categorieën van chemische brandwonden zijn:

 • Alkalische brandwonden: deze brandwonden betreffen de hoge pH chemicaliën, en zijn dus het gevaarlijkst. Ze zijn krachtig genoeg om door het oog heen te dringen en vitale inwendige componenten te beschadigen. In het ergste geval kunnen ze leiden tot aandoeningen zoals cataract en glaucoom en verlies van gezichtsvermogen of blindheid veroorzaken.
 • Zure brandwonden: lagere pH brandwonden die minder ernstig zijn dan bijtende wonden, maar nog steeds gevaarlijk. Deze brandwonden zijn niet in staat door het oog heen te dringen. Maar nog steeds kan aanzienlijke schade ontstaan aan het hoornvlies, met het risico gezichtsvermogen te verliezen.
 • Irritaties: deze brandwonden zijn neutraal van pH.

Wat veroorzaakt chemische brandwonden
Chemische brandwonden kunnen overal ontstaan, om wat voor reden dan ook. Meestal doen ze zich voor op industriële werkplekken waar chemicaliën aanwezig zijn en thuis met alledaagse huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Symptomen van chemische brandwonden
Verlies van gezichtsvermogen is een aanwijzing voor een ernstige chemische brandwond aan het oog. Andere tekenen en symptomen zijn:

 • Roodheid van het oog
 • Irritatie van de ogen
 • Pijn aan de ogen
 • Zwelling van het oog
 • Wazig zien
 • Onvermogen om de ogen te openen
 • Gevoel van vreemde objecten (zandkorrels) in het oog

Behandeling van chemische brandwonden
Ongeacht de situatie, is het allerbelangrijkste bij een chemische brandwond om de chemische stof uit het oog te verwijderen. Een speciaal chemisch oogdouche station is de beste manier om dit te doen. Maar als de brandwond niet is ontstaan op het werk, is gebruik van kraanwater ook een goede optie. Behandel een chemische brandwond als volgt:

 • Spoel de ogen uit met water gedurende tenminste 15 minuten.
 • Gebruik tijdens het spoelen uw vingers om het oog zo ver mogelijk te openen en rol met uw oog voor een zo groot mogelijk bereik.

Bel bij ernstige brandwonden het en spoel uw ogen uit totdat er hulp arriveert.

Online Beratung - form

Online Beratung - page