CMV Retinitis

CMV retinitis (cytomegalovirus) is een infectie die de lichtgevoelige cellen in het netvlies aanvalt. Het is een ernstige ziekte die onmiddellijk moet worden gediagnosticeerd en behandeld, omdat het kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen en in het ergste geval blindheid.

Wat veroorzaakt CMV retinitis
CMV betekent cytomegalovirus. Dit virus is een veelvoorkomende bron van infectie bij de mens en is over het algemeen slapend aanwezig in het lichaam zonder dat symptomen optreden. Terwijl het immuunsysteem van de meeste mensen in staat is om het af te weren, zijn mensen met een verzwakt immuunsysteem kwetsbaar voor de effecten van CMV. Het speelt vooral op bij mensen met AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) – hoewel door verdere vooruitgang in anti-retrovirale therapieën steeds minder mensen in het laatste stadium van AIDS belanden. CMV-infectie kan optreden in verschillende delen van het lichaam, maar meestal in het maagdarmstelsel en het netvlies, het weefsel achterin het oog dat noodzakelijk is om te zien. De meeste infecties doen zich voor wanneer bij iemand het aantal T-cellen onder de 40 daalt.

Symptomen van CMV retinitis
Veel mensen met CMV retinitis ervaren geen symptomen. Er zijn echter bepaalde tekenen die kunnen wijzen op het virus:

  • Troebelingen in het oog
  • Lichtflitsen
  • Blinde vlekken of wazig zien
  • Verlies van perifeer zicht


Behandeling van CMV retinitis

Iemand met een verzwakt immuunsysteem die een van genoemde symptomen herkent, dient zo snel mogelijk een netvliesspecialist te zien. Er bestaan verschillende geneesmiddelen die bedoeld zijn om de gevolgen van CMV retinitis te minimaliseren. Hoe eerder u begint met de behandeling, hoe groter de kans dat uw gezichtsvermogen hiermee geholpen is. Ook als slechts één oog is geïnfecteerd, kan vroeg beginnen met de juiste systemische behandeling bescherming bieden aan het andere oog. 

Orale, geïnjecteerde en intraveneuze medicatie: wordt gebruikt om de progressie van de ziekte te vertragen en moet elke week worden genomen.

Online Beratung - form

Online Beratung - page