Privacy Statement

Ingangsdatum: 15 juni 2022

Welkom op de website van Bausch+Lomb.

Deze website wordt beheerd door de gegevensbeheerder: 
Bausch+Lomb Netherlands BV
Koolhovenlaan 110
1119 NH Schiphol-Rijk
Nederland
VALC_AVG@bausch.com 

Het privacybeleid van deze website (het "Privacybeleid") beschrijft hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken, overdragen en rapporteren ("Persoonlijke informatie") die we via deze website kunnen verkrijgen.

Verzameling en gebruik van Persoonlijke Gegevens
De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie / registratie, waardoor u onze site kunt bezoeken zonder uw identiteit aan ons te hoeven onthullen. Sommige diensten kunnen u echter vragen om ons vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder informatie zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. We kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken om u te voorzien van producten, diensten en klantenondersteuning, om u te factureren voor producten en diensten die u aanvraagt, om producten en diensten op de markt te brengen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die duidelijk lijken in de omstandigheden of waarover we u informeren wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. 

In sommige van de bovenstaande omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.  Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor het gebruik van bepaalde cookies, voor het gebruik van uw e-mailadres [of mobiele telefoonnummer] voor reclamedoeleinden, of wanneer u zich abonneert op bepaalde diensten (bijvoorbeeld eenperiodieke informatie bull etin).  U heeft altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken en in te trekken.  U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt ook gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en promotiepraktijken, het beheren van klantaccounts, het bepalen van de behoeften van onze klanten en contact met hen opnemen voor onderzoeks- en informatiedoeleinden.

We kunnen uw persoonlijke informatie verwerken als onderdeel van een zakelijke transactie, om onze rechten of eigendommen te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgeving af te dwingen en om juridische claims af te dwingen, uit te oefenen en te verdedigen.

We kunnen uw persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan fiscale, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met zakelijke transacties. Daarnaast verwerken we uw persoonlijke informatie wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer we daartoe worden gedwongen door een gerechtelijk bevel of een andere afdwingbare of juridisch bindende beslissing.

Onze website is niet bedoeld voor kinderen. Als u echter jonger bent dan 16 jaar, mag u ons geen persoonlijke informatie verstrekken zonder eerst de toestemming of toestemming van een ouder of wettelijke voogd te hebben verkregen.

We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken of delen voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving aan u en, indien van toepassing, zonder u de keuze te bieden om uw persoonlijke informatie al dan niet op deze nieuwe manier te gebruiken.

Informatie delen
We kunnen uw persoonlijke informatie delen voor de hierboven genoemde doeleinden, in het bijzonder met:

  • andere entiteiten in de Bausch-bedrijvengroep (op basis van modelcontractbepalingen);
  • dienstverleners in verband met de werking van deze website en ons bedrijf, inclusief het hosten van de website, het leveren van technologiegerelateerde diensten, het verwerken en autoriseren van betalingen, verzending en distributie van bestelde producten, het retourneren van producten en het distribueren van promotiemateriaal - in overeenstemming met de overeenkomsten inzake de bescherming / verwerking van persoonsgegevens;
  • overheidsinstanties, regelgevende instanties, rechtbanken of andere wetshandhavingsfunctionarissen, zoals vereist of toegestaan door de wet of wanneer we daartoe worden gedwongen door een bindend bevel;
  • andere derden in verband met een bedrijfsherstructurering, verkoop of vervreemding van activa, fusie of afstoting van Bausch of een van onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

Bij het delen van uw persoonlijke informatie met entiteiten in landen buiten de EER of Zwitserland die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden, zullen we contractuele waarborgen invoeren (d.w.z. standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Gegevensbeveiliging
We passen passende technische, materiële en organisatorische maatregelen toe om persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.  Helaas kan geen enkel beveiligingsapparaat van het informatiesysteem 100% veilig zijn. Daarom, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen we de veiligheid van persoonlijke informatie niet garanderen in het geval van onvoorzienbaar verlies of ongeoorloofde toegang.

Uw rechten
Onder voorbehoud van de beperkingen die door de toepasselijke wetgeving zijn voorzien, hebt u het recht om toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en onderbreking van de verwerking te vragen, evenals de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie en niet te worden onderworpen aangeautomatiseerde individuele besluitvorming.  Dergelijke verzoeken kunnen worden gericht aan de onderstaande contactgegevens.

Gegevensintegriteit
We nemen belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen geschikt is voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld, betrouwbaar is voor het beoogde gebruik enex-akte, volledig en up-to-date is.  In sommige gevallen moeten we echter vertrouwen op individuele gebruikers zelf om persoonlijke informatie te verstrekken en te onderhouden die nauwkeurig is.  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw informatie up-to-date en nauwkeurig is wanneer u deze aan ons verstrekt en wanneer onze diensten u de tools bieden die nodig zijn om dergelijke informatie te bewaren.

Bewaring van persoonsgegevens
We bewaren alle Persoonsgegevens die we over u bewaren alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aanwettelijke of regelgevende vereisten. We zullen Persoonsgegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na het verstrijken van de maximale bewaartermijn die is voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Mogelijke wijzigingen in dit Privacybeleid
Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, plaatsen we een link op de startpagina van de website met de tekst "Herzien privacybeleid" of een andere soortgelijke kennisgeving met betrekking tot dergelijke wijzigingen. Wij nodigen u uit om deze website regelmatig te controleren op recente wijzigingen in dit Privacybeleid. U kunt ook te weten komen of dit Privacybeleid onlangs is gewijzigd door de ingangsdatum aan het begin van dit Privacybeleid te bekijken.

Links naar andere websites
De privacypraktijken die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, zijn alleen van toepassing op deze website en andere activiteiten die hierin worden geïdentificeerd. De praktijken van andere websites die door derden worden gehost, kunnen verschillen. Als u verbinding maakt met of andere websites bezoekt die door derden worden beheerd, raadpleegt u het privacybeleid voor die websites. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken die door derden worden aangenomen,

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via DPO@bausch.com.

Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met onze DPO (functionaris voor gegevensbescherming) op DPO@bausch.com.

Als u van mening bent dat uw klacht niet adequaat is behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming en privacy van uw land.

Online Beratung - form

Online Beratung - page